خانه ارتباط با ما دانلود کاتالوگ ها
Logo_GreenPlantsofLife,لوگوی شرکت گیاهان سبز زندگی
محصولات دمنوش گیاهی و دمنوش های طبی گیاهان سبز زندگی

محصولات دمنوش گیاهی و دمنوش های طبی گیاهان سبز زندگی

محصولات دمنوش گیاهی و دمنوش های طبی گیاهان سبز زندگی

محصولات دمنوش گیاهی و دمنوش های طبی گیاهان سبز زندگی

گیاهان دارویی که بصورت دمنوش تولید گردیده تحت عنوان دمنوش های طبی در این بخش معرفی می گردد. این دمنوش ها با تحقیقات و نتایج بدست آمده از تحقیقات بالینی با روش های علمی و طب سنتی در اینجا معرفی میشود در طی ارتباط با تولید کنندگان بزرگ اروپایی و با بیش از 90 سال همکاری با آنها و تحقیقات و بهترین تجارب تولیدکنندگان سرتاسر جهان و با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی به ترکیبات و ساخت محصولات دمنوش طبی دست یافتیم این محصولات دمنوش گیاهی برای جلوگیری از تداخل دارویی از فارماکوپه های کشورهای اروپایی و آمریکایی و ژاپن و با توجه به طب ایرانی , کارشناسان واحد تحقیق و توسعه شرکت گیاهان سبز زندگی بهترین نتایج را در این دمنوش های طبی فراهم نموده اند در صورتی که برخی از گیاهان مورد نظر بصورت بومی در ایران موجود نبوده اند پس از تهیه بذرهای گیاهان مورد نظر از مراجع موثق و بصورت ارگانیک خریداری و وارد ایران کرده و در مزارع بزرگ و متنوع شرکت گیاهان سبز زندگی کشت شده و مواد موثر آنها مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی در این محصولات دمنوش محاسبه و لحاظ گردیده است در این همکاری بین المللی بسیاری از تولیدات دمنوش های طبی شرکت گیاهان سبز زندگی عینا به کشورهای مختلف جهان صادر میگردد برای حفظ اسانس و مواد موثر این گیاهان در بهترین بسته بندی با حفظ مواد موثر برای حداقل به مدت دو سال ارائه میگردد